Praktische informatie

Aanmelden
Je kunt je telefonisch aanmelden (06-37 46 96 33) of via de mail (info@psycholoog-in-nijmegen.nl). Als je wilt weten hoe ik werk, ga dan naar werkwijze. Op dit moment neem ik helaas geen nieuwe aanmeldingen aan.

De aanmeldingswachttijd

De aanmeldingswachttijd in de praktijk is maximaal 3 weken. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen uw aanmelding en de eerste afspraak. Deze wachttijd geld voor alle diagnoses. Deze wachttijd ontstaat meestal door het afstemmen van agenda’s.

Deze wachttijd is (relatief gezien) zo kort omdat er geen wachtlijst is met cliënten die wachten op behandeling. Ik werk op deze manier zodat als ik plek heb we snel kunnen starten. Als ik geen plek heb neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Er is geen behandelingswachttijd tussen intake en behandeling. De behandeling vindt meteen aansluitend na de intakegesprekken plaats.

De volgende tekst ben ik wettelijk verplicht weer te geven op mijn site:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

(Laatste update 2 juni 2022)

Kosten en vergoedingen

Vanaf 2022 is er het een en ander veranderd binnen de GGZ.  Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. We spreken nu niet meer van Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ, maar van zorgprestaties. Wanneer er sprake is van een DSM-V diagnose wordt de psychologische of psychotherapeutische zorg vergoed vanuit de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Houd rekening met het verplichte eigen risico (€ 385,-).

Omdat de verschillende zorgverzekeraars eigen regelingen hanteren adviseer ik je de vergoedingen vooraf te checken.

Ik heb met de volgende zorgverzekeraars contracten voor 2022:

  • Zilveren Kruis / Avéro Achmea / FBTO / Interpolis / De Friesland
  • DSW
  • ONVZ / OVM Zorg en Zekerheid / Caresq / Promovendum / Besured / OVM / ENO /  ONVZ / ASR
  • VGZ / IZZ / IZA / Univé Zorg

Met onderstaande verzekeraars heb ik geen contract:

  • Menzis
  • CZ / OHRA / Nationale Nederlanden

Dit betekent dat wanneer je bij de bovenste rij verzekeraars verzekerd bent in 2022, je alle therapie die ik bied vergoed krijgt. Houd er rekening mee, dat je altijd eerst je eigen risico moet betalen.

Indien er geen contractafspraken zijn, krijg je zelf de nota en kun je deze declareren bij je zorgverzekering. Mogelijk vindt er dan geen 100% vergoeding plaats. Informatie hierover vind je bij jouw zorgverzekeraar.

Wanneer je bij Menzis, CZ, OHRA of Nationale Nederlanden verzekerd bent is het wel mogelijk om de hulp (tot 100%) vergoed te krijgen wanneer je een restitutiepolis hebt.

Op eigen kosten
Wanneer je je therapie zelf wilt betalen kan dat.  Individuele gesprekstherapie (105 minuten) kost € 95 per gesprek. Dit tarief geldt ook voor problemen die niet meer door de verzekering vergoed worden. Partner-relatiegesprekken kosten € 140 (75 minuten) per consult en worden dit jaar niet door de verzekering vergoed. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Afspraken
De duur van de individuele therapiegesprekken is drie kwartier. De datum, tijd en frequentie van de afspraken wordt in overleg met jou vastgesteld.

Afzeggen van afspraken
Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren een afspraak te worden afgezegd. Voor het niet tijdig afzeggen wordt € 45,- (een half consult) in rekening gebracht. Let op: deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Privacy
Als BIG geregistreerd GZ-Psycholoog / Psychotherapeut heb ik geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik geen informatie aan derden mag verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Het is gebruikelijk de verwijzer te informeren over mijn bevindingen bij aanvang en bij het afsluiten van de behandeling, uiteraard nadat je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Klachten
Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling zou het prettig zijn wanneer je dit bespreekbaar maakt, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden. Komen we er niet uit, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen via de klachtenregeling van het NVP (https://www.psychotherapie.nl/service-en-diensten/klachtenregeling)