Praktische informatie

Aanmelden
Je kunt je telefonisch aanmelden (06-37 46 96 33) of via de mail (info@psycholoog-in-nijmegen.nl). Als je wilt weten hoe ik werk, ga dan naar werkwijze. Op dit moment neem ik helaas geen nieuwe aanmeldingen aan.

Kosten en vergoedingen
Vanaf 2014 is er het een en ander veranderd binnen de GGZ. We spreken nu niet meer van eerstelijns psychologische hulp en tweedelijns hulp (psychotherapie), maar van Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Voor de Gespecialiseerde GGZ moet er sprake zijn van meer complexe c.q. zwaardere problematiek. Houd rekening met het verplichte eigen risico (€ 385,- in 2017).

Omdat de verschillende zorgverzekeraars eigen regelingen hanteren adviseer ik je de vergoedingen vooraf te checken.

Ik heb met de volgende zorgverzekeraars contracten voor de BGGZ (Basis generalistische GGZ, tot maximaal 12 gesprekken) èn de SGGZ (specialistische GGZ, psychotherapie) voor 2021:

  • Menzis / Anderzorg
  • Zilveren Kruis / Avéro Achmea / FBTO / Interpolis / De Friesland
  • DSW / Stad Holland / inTwente Zorgverzekeraar
  • Caresq / Promovendum / Besured / National Academic / Aevitea / IptiQ
  • Zorg en Zekerheid / OVM / ENO /  ONVZ /
  •  VGZ / IZZ / IZA / Zorgverzekeraar UMC / Univé Zorg
  • ASR ziektekostenverzekeringen /De Amersfoortse / Ditzo

Met onderstaande verzekeraars heb ik alleen een contract voor de Basis GGZ en dus niet voor de specialistische ggz:

  • CZ / OHRA / Nationale Nederlanden

Dit betekent dat wanneer je bij de bovenste rij verzekeraars verzekerd bent in 2021, je alle therapie die ik bied vergoed krijgt. Houd er rekening mee, dat je atijd eerst je eigen risico moet betalen. Wanneer je bij CZ / Ohra of NN verzekerd bent, is het alleen mogelijk om de gesprekken in de Basis GGZ vergoed te krijgen.

Indien er geen contractafspraken zijn, krijg je zelf de nota en kun je deze declareren bij je zorgverzekering. Mogelijk vindt er dan geen 100% vergoeding plaats. Voor de Gespecialiseerde GGZ is het zonder contract wel mogelijk om de hulp (tot 100%) vergoed te krijgen wanneer je een restitutiepolis hebt.

Op eigen kosten
Wanneer je je therapie zelf wilt betalen kan dat.  Individuele gesprekstherapie (45 minuten) kost € 95 per gesprek. Dit tarief geldt ook voor problemen die niet meer door de verzekering vergoed worden. Partner-relatiegesprekken kosten € 140 (75 minuten) per consult en worden dit jaar niet door de verzekering vergoed. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Afspraken
De duur van de individuele therapiegesprekken is drie kwartier. De datum, tijd en frequentie van de afspraken wordt in overleg met jou vastgesteld.

Afzeggen van afspraken
Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren een afspraak te worden afgezegd. Voor het niet tijdig afzeggen wordt € 45,- (een half consult) in rekening gebracht. Let op: deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Privacy
Als BIG geregistreerd GZ-Psycholoog / Psychotherapeut heb ik geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik geen informatie aan derden mag verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Het is gebruikelijk de verwijzer te informeren over mijn bevindingen bij aanvang en bij het afsluiten van de behandeling, uiteraard nadat je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Klachten
Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling zou het prettig zijn wanneer je dit bespreekbaar maakt, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden. Komen we er niet uit, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen via de klachtenregeling van het NIP (www.psynip.nl).