Werkwijze

Je kunt je zowel telefonisch aanmelden (06-37 46 96 33) als via de mail (info@psycholoog-in-nijmegen.nl). Wanneer je je aanmeldt zal ik contact met je opnemen. Doorgaans is dat dezelfde dag of op de volgende werkdag. Momenteel neem ik helaas geen nieuwe aanmeldingen aan.

Om voor vergoeding door je verzekeraar in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ik heb met alle grote verzekeraars een contract, maar omdat alle verzekeraars andere regels hanteren is het belangrijk dat je even kijkt hoe het bij jouw verzekeraar geregeld is (zie ook praktische informatie).

Tijdens het eerste gesprek (het intakegesprek) maken we kennis en wordt veel informatie verzameld. In dit gesprek probeer ik samen met jou helder te krijgen wat je probleem is. Soms is een tweede gesprek of aanvullend psychologisch onderzoek nodig om beter zicht te krijgen op je problemen en behandelmogelijkheden. Wanneer er sprake is van complexere problemen, hebben we meer gesprekken nodig. Indien nodig verwijs ik je door. De gesprekken duren ongeveer drie kwartier.

Op basis van de intake wordt een intakeverslag opgesteld. Ik zal stilstaan bij de hulpvraag, behandeldoelen en het behandelplan. Je krijgt altijd een behandeling op maat, passend bij jou, je hulpvraag en je klachten of problemen. Wanneer je akkoord bent met de voorgestelde behandeling kunnen we overgaan tot de uitvoering van het behandelplan.

In de Basis Generalistische GGZ bestaat een traject uit maximaal 12 sessies. In sommige gevallen zijn er meerdere trajecten mogelijk. In de Specialistische GGZ (voor complexere problematiek) wordt er voor maximaal een jaar een traject geopend (DBC), die afgesloten wordt aan het einde van de behandeling.

Als BIG geregistreerd Psychotherapeut / GZ-Psycholoog  heb ik geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik geen informatie aan derden mag verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Het is gebruikelijk de verwijzer te informeren over mijn bevindingen bij aanvang en bij het afsluiten van de behandeling, uiteraard nadat je toestemming hiervoor gegeven hebt.

Mijn persoonlijke stijl is cliëntgericht en ervaringsgericht. Dat betekent dat ik je tegemoet treed met een open, niet oordelende houding en je help je veilig te voelen. Het betekent ook dat we niet alleen praten over je problemen, maar ook stilstaan bij hoe je je daar precies bij voelt. Ook zal ik je soms, indien nodig, stimuleren om ander gedrag uit te proberen tussen de sessies.

Ik combineer klachtgerichte interventies (cognitieve gedragstherapie) met een inzicht gevende manier van werken. Verder werk ik met EFT (Emotion Focused Therapy), Schematherapie, en interventies uit de psychodynamische psychotherapie. Ook ben ik Mindfulness trainer en werk ik met werkvormen uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Daarnaast bied ik EMDR-behandelingen, imaginaire exposure en gebruik ik imaginaties met rescripting uit de schematherapie voor de behandeling van trauma. Ieder mens is uniek en ik sluit met mijn werkwijze aan op de persoon die tegenover mij zit.

Het kan voorkomen dat je geen recht meer hebt op sessies die vergoed worden, maar je nog wel enkele gesprekken wilt. Dan bestaat de mogelijkheid om zelf de sessies te betalen (95 euro per consult).